Affärsområde Industri

Affärsområdet består av olika verksamheter som, samtidigt som de är starka var och en, tillsammans blir en starkare och viktigare partner till stora industriföretag i Sverige. Genom att koordinera fyra separata bolags produktion, försäljning, ekonomistyrning och uppföljning förenar affärsområde Industri det lilla företagets flexibilitet med det större företagets förmåga att ta större och mer komplexa jobb. På så sätt skapas mer värde för kunderna.
KS Däldens logotyp

KS & Däldens AB har sitt ursprung i den mekaniska verkstaden KS Industriservice som grundades 2003 och Däldens Mekaniska som startades 1964. KB18 förvärvade företagen 2020 och efter att under ett par år ha verkat i samma lokaler i Tidaholm slogs bolagen formellt samman i juli 2022. Bolaget är en del i KB18-koncernens affärsområde Industri. Tillsammans med övriga bolag i affärsområdet erbjuder det kunderna ett komplett utbud av tjänster och produkter inom industrimontage, automationslösningar, konstruktion och legotillverkning. Ambitionen är att vara en viktig partner till kunderna och framgångsfaktorn skapa värde genom att få projekten klara i rätt tid, med bästa kvalité och till ett bra pris.

Berströms logotyp

Bergströms Mekaniska Frövi AB är underleverantör av finmekaniska produkter till svensk och europeisk industri med inriktning på svarvning samt slipning av gängor, kuggar samt runda och planaytor. Det blev en del av KB18-koncernens affärsområde Industri våren 2022. Tillsammans med övriga bolag i affärsområdet kan det erbjuda kunderna ett komplett utbud av tjänster och produkter inom industrimontage, automationslösningar, konstruktion och legotillverkning. Ambitionen är att vara en viktig partner till kunderna och framgångsfaktorn skapa värde genom att få projekten klara i rätt tid, med bästa kvalité och till ett bra pris.

mekverken logotyp

Mekverken Tool AB:s affärsidé är att för kundernas räkning ta totalansvar för produktionsverktyg, automatisering/mekanisering av produktionslinjer och mekaniska komponenter till mycket konkurrenskraftiga priser. Företaget befinner sig i ständig utveckling för att möta marknadens ökande krav med flexibilitet och hög teknisk kompetens. Mekverken Tool ingår tillsammans med KS industriservice och Däldens Mekaniska i KB18:s affärsområde industri.

laxweld logotyp

Laxweld AB grundades i Laxå 1989 och har sedan dess byggt upp en spetskompetens inom svetsade konstruktioner, plåtbearbetning och målning. Över hälften av företagets omsättning kommer från plåtarbeten där medarbetarna skär, svetsar, bockar samt målar plåt. Företaget gör även viss maskinbearbetabetning i form av både svarv och fräs. Laxweld har genom åren verkat i nära samarbete med andra företag inom det industrikluster som finns i Laxå, inte minst Mekverken Tool. Omsättningen ligger strax under 10 Mkr per år.