Vision och affärsidé

Flera personer står böjda över ett bord och diskuterar.

KB18 grundades 2013 med visionen att ”frigöra kraften i vår (grundarnas) vänskap, glädjas tillsammans medan vi bygger värden för framtiden som kommer oss till del samtidigt som vi skapar nytta för samhället i stort”. Ur det kom affärsidén; ”företagsförädling genom aktivt huvudägarskap och hjärta”.

Affärsidén är oförändrad, men under 2022 bytte visionen namn till ”vart” och formulerades om till ”vi köper bra bolag och gör dem bättre – tillsammans” för att enklare och tydligare beskriva hur KB18 bygger värden för framtiden och skapar nytta för samhället.

Det som präglar KB18 som investerare är långsiktighet och en vilja att vidareutveckla företag för att skapa hållbara värden. KB18 gör det genom att vara en aktiv ägare som främst verkar genom strategiutveckling och bra vd-rekryteringar, men som även har förmågan att ta operativa roller i företagen om det krävs.

Ambitionen är att hitta välskötta företag med starka produkter och/ eller tjänster som KB18 med sin kompetens kan bidra till att vidareutveckla.

Kontakta oss

Hör av dig!

Om du är intresserad av att veta mer om KB18 och vad vi skulle kunna göra tillsammans. Klicka på länken, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.