Om oss på KB18

Vi söker stabila och framgångsrika små- och medelstora bolag med tillväxtpotential samt med kompetenta och lojala medarbetare.

Flera personer står böjda över ett bord och diskuterar.

Vilka företag vi letar efter

Vi söker stabila och framgångsrika små- och medelstora bolag med tillväxtpotential samt med kompetenta och lojala medarbetare. Inte sällan kan en generationsväxling vara en bakgrund till försäljningen. Vi kan ta en operativ roll i bolagens ledning när så krävs. Den nya energin och kompetensen vi tillför kombinerat med bolagens gedigna erfarenheter, utgör vårt framgångsrecept.

Långsiktighet och ansvar

Hållbarhet, ansvar och aktivt ägande präglar allt vi gör. De företag vi förvärvar betraktar vi som livsverk som vi både vill förvalta och förädla. Med avstamp i historien vill tillsammans med medarbetarna bygga stabila och framgångsrika företag med sunda värderingar.

en glasvägg med KB18-text över

Kontakta oss

Hör av dig!

Om du är intresserad av att veta mer om KB18 och vad vi skulle kunna göra tillsammans. Klicka på länken, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.