Hållbarhet på KB18

Flera personer står böjda över ett bord och diskuterar.

Hållbarhet

Ett av de första besluten som togs när KB18 grundades var att slå fast en gemensam värdegrund och etiska riktlinjer i KB18:s företagande. I dessa slogs bland annat fast att ”KB18 stöder internationella standarder vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning” och”KB18 och dess portföljbolag bedriver sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi bidrar till en god miljö och global hållbarhet genom att utveckla, främja och utnyttja resurssnåla och miljövänliga arbetsmetoder och tjänster. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från våra egna aktiviteter.”

Under 2022 tog KB18 nästa steg inte bara genom utvecklingen av värderingarna utan också genom att anta ett antal nya policyer på hållbarhetsområdet, samt genom att ta initiativ till att bli ännu mer strukturerade i vårt hållbarhetsarbete genom att påbörja väsentlighetsanalyser i våra portföljbolag med FN:s 17 hållbarhetsmål som utgångspunkt.

Det är när hållbarhet är en naturlig del av verksamheten som företag kan göra skillnad på riktigt. Genom att synliggöra inom vilka områden vart och ett av de rörelsedrivande bolagen inom KB18 påverkas mest och kan påverka mest kan koncernen bli ännu effektivare i den här delen av verksamheten.

Policyerna som antogs av koncernens moderbolag KB18 Företagsförädling AB under 2022 antas i de rörelsedrivande bolagens styrelser under våren 2023. De är fem till antalet – uppförandekod, hållbarhetspolicy, miljöpolicy, mångfaldspolicy och visselblåsarpolicy – där uppförandekoden är utgångpunkten för de övriga.

Via länken nedan når du KB18:s externa kanal för visselblåsning. Läs mer om vad visselblåsning är och hur det hanteras i KB18:s uppförandekod och visselblåsarpolicy. Visselblåsning

Se alla våra policyer

Kontakta oss

Hör av dig!

Om du är intresserad av att veta mer om KB18 och vad vi skulle kunna göra tillsammans. Klicka på länken, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.