KB18 Företagsförädling AB med holdingbolag – integritetspolicy

KB18 Företagsförädling AB (org. nr. 556934-0960, Älvtomtagatan 12, 703 42 Örebro) – också kallat KB18 i dokumentet – strävar efter att värna om och skydda din personliga integritet. Vi hanterar våra intressenters personuppgifter på bästa sätt genom att följa de lagar och regler som finns. Denna integritetspolicy avser alla våra tjänster.

Vi lagrar dina personuppgifter i våra respektive telefonböcker i syfte av att kunna upprätthålla kontakten med dig och för att vi ska kunna leverera de tjänster du förväntar dig. Genom att uppgifterna sparas kan vi erbjuda dig bästa möjliga service. Det kan vara att vi behöver återkoppla i ett aktuellt ärende eller i ett syfte att diskutera ytterligare möjligheter till samarbete. Dina personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för.

Vi är måna om att ge dig en säker och trevlig upplevelse av vår webbplats och har som mål att vara så transparenta som möjligt gällande vår hantering av personuppgifter samtidigt som vi värnar om din integritet. I denna policy finner du det som gäller när du besöker och surfar in på vår hemsida eller skickar en förfrågan genom våra kontaktformulär.

Du har rätt att när som helst välja att ta bort dina personuppgifter hos oss. Detta gör du genom att kontakta oss via telefon +46 (0) 709 15 47 91 eller mejl till magnus.massing@kb18.se.

Policy för hantering av personuppgifter – webbplatsen

Dina rättigheter

Hos oss kan du, i enlighet med gällande lagstiftning och GDPR, utnyttja din rätt att:

  • Bli informerad om vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och hur vi hanterar de
  • Bli bortglömd, det vill säga till exempel raderas från vår databas
  • Korrigera de uppgifter vi har om dig, i det fallet de skulle vara felaktiga
  • Begära ut den informationen vi har om dig, för egen kännedom, eller för att använda den hos en annan aktör
 

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en fil som överförs från en server till din webbläsare när du besöker en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att kunna acceptera cookies, kommer de att lagras i webbläsaren tills utgångsdatumet är uppnått eller tills du aktivt raderar dem. Du kan inaktivera cookies på din dator genom att ändra dina inställningar för cookies i din webbläsare, eller använda en programvara som förhindrar cookies från att användas.

Vilka cookies använder vi oss av och i vilket syfte?

Vi använder oss av en cookie som sparar att du medgivit att vi sparar cookies på din dator, samt följande cookies för inbäddade tjänster på webbplatsen:

  • Google Maps

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift uppfattas av lagen som all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Icke identifierade personuppgifter

Vi på KB18 samlar in anonyma uppgifter om användningen av vår webbplats för att förbättra kundupplevelsen och utveckla vårt erbjudande. Dessa uppgifter är inte på individnivå och innefattar bland annat teknisk data så som antalet besök på webbplatsen, besökslängd, användarens geografiska position, användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt, vilken typ av enhet som används, mm.

Identifierade personuppgifter

Vanligtvis besöker du KB18:s webbplats utan att behöva avslöja din identitet eller ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer begär vi dock uppgifter av dig, så som när du anmäler dig till event, vill få access till visst innehåll på vår webbplats eller fyller i och skickar in kontaktformuläret som finns där. Exempel på dessa personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, samt vilket företag eller organisation du representerar.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

De uppgifter som du väljer att lämna ifrån dig på vår webbplats sparar vi i första hand för att kunna utföra en viss begäran, såsom utskick av efterfrågad information eller anmälan till ett event. I de flesta fall gör vi det för att:

  • Du har begärt att bli kontaktad, lämnat dina uppgifter och vi sparar dem för att kunna upprätta och upprätthålla kontakt med dig.
  • Vi behöver fullborda en överenskommelse som vi är på väg att binda, eller har bundit med dig.
  • Vi har legitima intressen (eller en tredje part har legitima intressen) som inte krockar med dina intressen och grundläggande rättigheter.
  • Vi måste följa en specifik lag eller reglering (exempelvis bokföringslag)

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi säljer aldrig några av dina personuppgifter till en tredje part. Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi inte ut ovan nämnda uppgifter till tredje parter, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla och verkställa din begäran. I de fall vi behöver lämna ut dina uppgifter till tredje part kommer du att bli informerad om detta och vi kommer begära ditt samtycke.

Hur länge sparas informationen?

Uppgifter som samlas in från dig genom ett besök på vår hemsida eller genom en slutförd beställning där du har accepterat vår integritetspolicy, kommer att finnas kvar hos oss tills du ber om att “avregistrera” och radera informationen. Du kan begära avregistrering när som helst. Om du inte väljer att avregistrera kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter så länge som det krävs ur rättslig synpunkt. Finns det inget rättsligt krav att lagra kommer vi att lagra dina personuppgifter så som vi bedömer att det föreligger ett legitimt intresse för lagring.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller kommentarer gällande ovan information eller om dina personuppgifter, är du välkommen att skicka din förfrågan till följande e-postadress: info@kb18.se. Vi kan komma att be om specifik information från dig för att få hjälp att bekräfta din identitet och säkra din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att vi inte lämnar ut information till obehöriga. Vi försöker svara på alla legitima önskemål inom en månad.