Affärsområde Kompetens

Behovet av bra ledare har aldrig varit större och det kommer inte att minska. Inom affärsområdet kompetens finns två separata verksamheter som båda hjälper människor på olika nivåer runt om i landet att utvecklas som ledare och medarbetare. Den gemensamma nämnaren är att ledarskapet är viktigt och att det är väl värt att investera i.
MyDrivingAcademy logotyp

Consentio Ledarskap bedriver ledarskapsutbildning över hela landet från sin bas i Malmö och Örebro. Företaget är den första byggstenen i det som idag är KB18:s affärsområde Kompetens och förvärvades år 2017. Det är ett av branschens mest etablerade företag med uppdrag över hela Sverige och hela Europa. Sedan 1998 har Consentio utvecklat människor och hjälpt organisationer att lyfta och ta nästa steg i sin utveckling. Vägen dit är bättre fungerande grupper, i vilka medlemmarna utmanar sig själva och får verktyg och kompetens som skapar högpresterande team. Consentio erbjuder såväl öppna ledarskapsutbildningar som utvecklingsprogram designade för chefer, medarbetare, ledningsgrupper och arbetslag inom såväl näringsliv som offentlig sektor utifrån deras specifika behov.

Iero logotyp

iero ledarutveckling är den andra byggstenen i KB18:s affärsområde Kompetens. Företaget förvärvades 2019 och har genom ett eget program för ledarutveckling skapat ett unikt ledarnätverk runt förmågan att leda i en alltmer komplex värld. I dagsläget är det över 600 personer som har inlett sin ledarutvecklingsresa med iero. ieros uppgift är att ge rätt personer rätt verktyg och på så vis frigöra den energi, innovationskraft och glädje som idag går till spillo. Kontinuitet och sammanhang är avgörande, därför slutar inte iero när det program du betalat för är över. Då börjar en långsiktig utvecklingsresa där medlemmarna får tillgång till inspiration, högkvalitativa workshops och ett sammanhang där likasinnade personer utbyter idéer, tankar och erfarenheter och på så sätt utvecklas tillsammans.