Övriga Bolag

Inom affärsområde Övriga Bolag har de företag samlats som för närvarande inte passar in inom de områden där KB18 har en uttalad ambition att växa genom på egen hand skapa en större struktur. Ambitionen med affärsområdet är att ge dem bästa möjliga förutsättningarna att lyckas med sina affärsplaner och utvecklas väl av egen kraft.
Emmlight logotyp

Emmlight är en ledande leverantör av komponenter inom belysning. Företaget är baserat i Emmaboda och omsätter cirka 21 miljoner kronor per år. Sortimentet innehåller allt från förskruvningar och lampor till hela armaturer. Tyngdpunkten ligger på elektromekaniska komponenter som lamphållare, sladdställ och strömbrytare. Huvuddelen av försäljningen sker i Sverige.

Wattverke logotyp

Watt & Veke är ett inredningsföretag som säljer lampor, lampskärmar och adventsstjärnor. Företaget är baserat i Eskilstuna och omsätter cirka 38 miljoner kronor per år. Produkterna säljs hos ledande inredningsbutiker, belysningsfackhandel, möbelkedjor, men även på export till Norge, Tyskland, Finland och Danmark.

MyDrivingAcademy logotyp

MyDrivingAcademy har utvecklat ett smidigare och tryggare metod ta körkort genom att följa tolv steg. Metoden bygger en starkare koppling mellan teori och praktik med hjälp av en egenutvecklad app där det inte bara går att jobba med teori utan också boka körlektioner i rätt takt, med rätt innehåll. Metoden gör det också lättare för att träna på rätt saker vid privat övningskörning. Sammantaget gör det elevernas resa mot körkortet billigare och enklare. KB18 Företagsförädling AB gick in som delägare i bolaget i november 2019. MyDrivingAcademys mål är att etablera sig hela landet de närmaste åren.