Nyheter

Mekverken Tool tar över verksamheten i Bergströms Mekaniska

KB18s kontor där ma ser en glasvägg med tryck på hjul.
Frövi 4 maj 2022

Mekverken Tool tar över verksamheten i Bergströms Mekaniska

Genom affären förstärks Affärsområde Industris kompetens och kapacitet

KB18-företaget Mekverken Tool AB tar över verksamheten i Aktiebolaget J E Bergström Mekaniska Verkstad som inledde konkurs i april. Bergströms Mekaniska drivs vidare av samma medarbetare, unders samma namn, i samma lokaler och med i stort sett samma maskiner som idag. Som en del av KB18s affärsområde industri får Bergströms Mekaniska och dess medarbetare möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling och tillsammans med Mekverken Tool, Laxwelds, KS Industriservice och Däldens Mekaniska.


Genom att koordinera fem separata affärsenheters produktion, försäljning, ekonomistyrning och uppföljning förenar KB18:s affärsområde Industri det lilla företagets flexibilitet med det stora företagets förmåga att ta större och mer komplexa jobb. På så sätt skapas än mer värde för kunderna.


– Bergströms Mekaniska har varit en uppskattad samarbetspartner till Mekverken Tool under många år. För oss blir det här ett viktigt tillskott i en tid då vi behöver fler medarbetare och mer maskintid. Bergströms Mekaniska är också erkänt duktiga inom slipning vilket kompletterar affärsområdets övriga verksamheter på ett bra sätt, säger Mikael von Elern, chef för KB18:s affärsområde Industri och vd för Mekverken Tool.


Fröviföretaget Bergströms Mekaniska gör insatsvaror med hög förädlingsnivå till namnkunniga svenska industriföretag. I samband med investeringen i maskinpark och inventarier som tas över av konkursboet tecknar Mekverken nytt avtal med fastighetsägaren och 6 medarbetare, därmed säkras den fortsatt drift och arbetstillfällen i Frövi. Möjligheterna är stora att optimera verksamheten för ökad lönsamhet med de erfarenheter och den kunskap som finns inom KB18. Bergströms går för fullt och redan nu finns behov av att rekrytera ytterligare två medarbetare.


– Vi ser fram emot att får fortsätta att driva verksamheten vidare som en del av KB18:s affärsområde Industri. Orderstocken och beläggningen är bra och med en kompetent och långsiktig ägare som vill satsa kan det här bli riktigt bra, säger Johan Johansson, verkstadschef för verksamheten i Frövi.


Tillskottet av kapacitet i Bergströms Mekaniska gör affärsområde Industri ännu starkare som partner till de stora svenska industriföretagen. För kunden innebär det färre kontaktytor och möjlighet att få än mer färdiga produkter. Tillsammans kan företagen i KB18:s affärsområde Industri göra mer för fler kunder, med ett större utbud av produkter och kompetenser.


För ytterligare information;

Mikael von Elern, vd för Mekverken, partner i KB18 Företagsförädling och chef för dess affärsområde Industri, tel: 073-423 65 01, epost: mikael.vonelern@kb18.se

Läs mer om Mekverken på www.mekverken.se, KS Industriservice på www.ksindustriservice.com, Däldens Mekaniska på www.daldensmek.se, Laxweld på www.laxweld.se och om KB18 Företagsförädling på www.kb18.se.

Kontakta oss

Hör av dig!

Om du är intresserad av att veta mer om KB18 och vad vi skulle kunna göra tillsammans. Klicka på länken, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.