Nyheter

KB18 Övriga Bolag växer och byter namn – blir KB18 Unico

KB18s kontor där ma ser en glasvägg med tryck på hjul.
Örebro 29 december, 2022

KB18 Övriga Bolag växer och byter namn – blir KB18 Unico

KB18 är sedan ett antal år indelat i olika affärsområden för tillväxt för att på ett effektivt sätt tillvarata inte bara företagets samlade kompetens, utan också extern kompetens. Sedan dess har ett av affärsområdena hetat Övriga Bolag, nu byter det namn till Unico och får ett tillskott i form av Consentio Ledarskap och iero ledarutveckling.


Unico är unikt bland KB18:s affärsområden på så sätt att det inte finns någon uttalad vilja att utvinna synergier mellan bolagen eller att komplettera dem med tilläggsförvärv. Ambitionen med Unico är att skapa bästa möjliga miljö för de i affärsområdet ingående bolagen att utvecklas optimalt utifrån sina respektive förutsättningar.


”Det känns naturligt att göra det här skiftet. Namnet Övriga bolag förhåller sig till resten av KB18 på ett sätt som inte är relevant för hur vi ser på företagen i Unico. Med det nya namnet signalerar vi att bolagen är unika samt att vi som ägare vill ta vara på de unika förutsättningar till värdeskapande som vart och ett av dem representerar”, säger Salomon Bekele, chef för KB18:s affärsområde Unico.


Förändringen träder i kraft från och med den 1 januari 2023.


Vid frågor kontakta;
Salomon Bekele, partner KB18 Företagsförädling, tel: 072-720 02 29, epost: salomon.bekele@kb18.se


Kontakta oss

Hör av dig!

Om du är intresserad av att veta mer om KB18 och vad vi skulle kunna göra tillsammans. Klicka på länken, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.