Affärsområde Säkerhet

Kärnaffären i affärsområdet är bevakning. Det största bolaget Securus har funnits i mer än 20 år och har närmare nästan 150 anställda där de flesta är väktare, men det finns även ordningsvakter och skyddsvakter i organisationen. Bland kunderna finns företag, organisationer såväl som offentliga myndigheter. Basen är Stockholmsområdet verksamheten bedrivs även på flera andra håll i Sverige. Ambitionen är att bidra till ett tryggare samhällsklimat.
securus logotyp

Securus grundades 2000 och är ett bevakningsbolag som vill bidra till ett tryggare samhällsklimat. De anställda är i grunden väktare men flera är dessutom ordningsvakter. Bland kunderna finns såväl företag och organisationer som offentliga myndigheter. Securus har verksamhet på flera håll i Sverige med Stockholmsområdet som största marknad.

larm assistanslogotyp

Larm Assistans Sverige AB är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen i hela riket samt är EU-godkänt. Företaget utför tjänster i hela Sverige inom samtliga behov inom bevakningsbranschen, för såväl företag som privatpersoner. Från och med 1 juli, 2022 är Larm Assistans en del av Affärsområde Säkerhet.

prosecta logotyp

Säkerhetsföretaget Prosecta startade 2003 och förvärvades av Securus 2017 för att uppnå samordnings- och skalfördelar mellan två kompletterande verksamheter. Detta ger en bra grund för att tillsammans kunna utvecklas till en ledande aktör inom säkerhet och trygghet i Sverige.