Unico

Unico är unikt bland KB18:s affärsområden på så sätt att det inte finns någon uttalad vilja att utvinna synergier mellan bolagen eller att komplettera dem med tilläggsförvärv. Ambitionen med Unico är att skapa bästa möjliga miljö för de i affärsområdet ingående bolagen att utvecklas optimalt utifrån sina respektive förutsättningar.
Emmlight logotyp

Emmlight är en ledande leverantör av komponenter inom belysning. Företaget är baserat i Emmaboda och omsätter cirka 21 miljoner kronor per år. Sortimentet innehåller allt från förskruvningar och lampor till hela armaturer. Tyngdpunkten ligger på elektromekaniska komponenter som lamphållare, sladdställ och strömbrytare. Huvuddelen av försäljningen sker i Sverige.

Wattverke logotyp

Watt & Veke är ett inredningsföretag som säljer lampor, lampskärmar och adventsstjärnor. Företaget är baserat i Eskilstuna och omsätter cirka 38 miljoner kronor per år. Produkterna säljs hos ledande inredningsbutiker, belysningsfackhandel, möbelkedjor, men även på export till Norge, Tyskland, Finland och Danmark.

MyDrivingAcademy logotyp

MyDrivingAcademy har utvecklat ett smidigare och tryggare metod ta körkort genom att följa tolv steg. Metoden bygger en starkare koppling mellan teori och praktik med hjälp av en egenutvecklad app där det inte bara går att jobba med teori utan också boka körlektioner i rätt takt, med rätt innehåll. Metoden gör det också lättare för att träna på rätt saker vid privat övningskörning. Sammantaget gör det elevernas resa mot körkortet billigare och enklare. KB18 Företagsförädling AB gick in som delägare i bolaget i november 2019. MyDrivingAcademys mål är att etablera sig hela landet de närmaste åren.

MyDrivingAcademy logotyp

Consentio Ledarskap bedriver ledarskapsutbildning över hela landet från sin bas i Malmö och Örebro. Företaget är den första byggstenen i det som idag är KB18:s affärsområde Kompetens och förvärvades år 2017. Det är ett av branschens mest etablerade företag med uppdrag över hela Sverige och hela Europa. Sedan 1998 har Consentio utvecklat människor och hjälpt organisationer att lyfta och ta nästa steg i sin utveckling. Vägen dit är bättre fungerande grupper, i vilka medlemmarna utmanar sig själva och får verktyg och kompetens som skapar högpresterande team. Consentio erbjuder såväl öppna ledarskapsutbildningar som utvecklingsprogram designade för chefer, medarbetare, ledningsgrupper och arbetslag inom såväl näringsliv som offentlig sektor utifrån deras specifika behov.

Iero logotyp

iero ledarutveckling är den andra byggstenen i KB18:s affärsområde Kompetens. Företaget förvärvades 2019 och har genom ett eget program för ledarutveckling skapat ett unikt ledarnätverk runt förmågan att leda i en alltmer komplex värld. I dagsläget är det över 600 personer som har inlett sin ledarutvecklingsresa med iero. ieros uppgift är att ge rätt personer rätt verktyg och på så vis frigöra den energi, innovationskraft och glädje som idag går till spillo. Kontinuitet och sammanhang är avgörande, därför slutar inte iero när det program du betalat för är över. Då börjar en långsiktig utvecklingsresa där medlemmarna får tillgång till inspiration, högkvalitativa workshops och ett sammanhang där likasinnade personer utbyter idéer, tankar och erfarenheter och på så sätt utvecklas tillsammans.