Byggservice

Affärsområdet består av olika verksamheter som har det gemensamt att de erbjuder den svenska byggmarknaden produkter och tjänster som skapar en säkrare och enklare vardag för företag och medarbetare i sektorn. Det handlar om allt från tillverkning och försäljning av arbetsbockar, ramper och monteringsstöd – under ett av marknadens starkaste varumärken – till uthyrning av form, stöd och stämp till byggföretag på den största delmarknaden i Sverige – Stockholm. Genom ett nära samarbete inom affärsområdet finns möjligheter skapa ännu större kundnytta.
Svenska Formteknik logotyp

Svensk Formteknik grundades 1948 och har sedan dess bistått sina kunder med material och utrustning för betonggjutning. De senaste åren har utbudet kompletterats med olika typer av monteringsstöd. Sveriges befolkning växer och alla aktörer i samhället har ett stort ansvar när det gäller att snabbt och effektivt skapa ett hållbart boende för alla. Svensk Formtekniks roll är liten men gör vad det kan för att ta sitt ansvar i den totala byggproduktionen genom att erbjuda kunderna enkla och problemfria lösningar.

KB18 förvärvade bolaget 2016 och det blev en del av affärsområde Byggservice när KB18 förvärvade Pa-So Produkter 2022.

Svenska Formteknik logotyp

Pa-So Produkter grundades på 1980-talet, i en tid då det saknades bra arbetsbockar, väggstöd med mera på svenska byggarbetsplatser. Innan Pa-So gick i bräschen för att förbättra ergonomi, säkerhet och ekonomi i branschen lade medarbetarna på byggen tid på att tillverka sådant på plats. Idag är ett ”Pa-So-stöd” ett begrepp i branschen, det står för kvalitet, något som genomsyrar allt företaget erbjuder. Möjligheterna är stora att bygga vidare på Pa-So Produkters starka position inom sin nisch.

KB18 förvärvade Pa-So 2022 och blev då en del av affärsområde Byggservice tillsammans med Svensk Formteknik.