Affärsområden

Stor spridning men med gemensamma nämnare.

KB18s kontor där man ser en med glasvägg med deras partners.

KB18 är organiserat i fyra affärsområden som ska möjliggöra fortsatt tillväxt på ett optimalt sätt. Inriktningen är att växa inom områdena säkerhet, industri och kompetens samt att vara bästa möjliga ägare för de enskilda företag som finns bland våra övriga bolag. Det finns en struktur på plats för att över tid på ett effektivt dra nytta inte bara av KB18:s samlade kunskap utan även extern kompetens.

Målet är att inom affärsområdena Säkerhet, Kompetens och Industri växa, organiskt och via tilläggsförvärv. Ibland kommer det att finnas synergier mellan bolagen som ingår eller förvärvas in i affärsområdena och då ökar möjligheterna att realisera dem på lämpliga sätt, men det innebär inte att alla företag inom ett affärsområde fusioneras eller samarbetar. Över tid kan det bli aktuellt att forma nya affärsområden där möjlighet finns att växa.

Behoven i det enskilda bolaget är den ledande dimensionen i KB18:s värdeskapande. Ett väldigt tydligt sätt som detta manifesteras på är att bevara respektive företags självständighet. Det innebär att verksamheten sköts av respektive bolagsledning, den fattar de dagliga besluten med begränsad inblandning från KB18, vars uppgift det är att stötta bolagens utveckling på lång sikt, genom ägardirektiv, strategisk kompetens och effektiv kapitalallokering.

Kontakta oss

Hör av dig!

Om du är intresserad av att veta mer om KB18 och vad vi skulle kunna göra tillsammans. Klicka på länken, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.